ReSource International har studerat hur mycket asfaltavfall som produceras på Island och funnit att det var över 42 000 ton år 2018. Trots att asfalt, som består av kvalitetsaggregat och bitumen, kan återanvändas flera gånger, utnyttjas inte denna möjlighet fullt ut på Island. En livscykelbedömning jämförde fyra sätt att hantera återvunnen asfalt: återanvändning i ytskikt, i underlag, i landskapsarkitektur eller deponering. Undersökningen visade att återanvändning i ytskikt var det mest miljövänliga alternativet, medan deponering var minst miljövänligt. Ökad återanvändning av asfalt på Island skulle ge betydande miljö- och ekonomiska fördelar.