Skaftárhreppur deltar i ett pilotprojekt tillsammans med The Social Science Research Institute och ReSource International för att förbättra avfallshantering 2020. Projektet syftar till att identifiera de bästa avfallshanteringslösningarna som uppfyller lagar och underlättar för invånarna. Kunskapen från projektet kommer att hjälpa till att nå Islands hållbarhets- och återvinningsmål och skapa en modell som kan användas på andra platser på Island. Projektet presenterades för Skaftárhreppurs invånare med positiv respons.