Hur robotar kan tackla klimatförändringar: kartläggning av metangasemissioner med UAV-monterade lasergivare

ReSource International testade 2018 en lasersensor från Pergam Suisse för [...]