ReSource har gjort en prognos över hur avfallshanteringen på Island kommer att se ut fram till 2045, baserat på landets ökade återvinningsmål och minimering av deponiavfall. Fokus ligger på att bedöma mängden och typen av icke-återvinningsbart avfall som för närvarande deponeras, och hur detta avfall kan användas till energiproduktion i framtiden. Rapporten kommer att inkludera detaljer som den potentiella energin som kan utvinnas från detta avfall, lämpliga platser för avfallsanläggningar och deras möjliga miljöpåverkan.