ReSource har fått ett tvåårigt bidrag från Islands tekniska utvecklingsfond för att utveckla GASTRAQ-metoden, som kvantifierar och kartlägger osynliga växthusgasemissioner. Att mäta utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan är komplicerat och kräver precision. ReSource använder drönare med avancerade gassensorer för att mäta och kartlägga dessa emissioner mer exakt. Vi tackar det Isländska forskningsinstitutet RANNÍS för deras stöd i att medfinansiera denna produktutveckling.

Webbadresser som nämns i artikeln: www.rannis.is.