I december 2022 deltog ReSource i ett spännande projekt i samarbete med Intero – The Sniffers, FGSZ Földgázszállító Zrt., och University of Miskolc. Tillsammans med Geolayer, en lokal drönaroperatör i Ungern, utförde ReSource metanutsläppskvantifiering från ett övergripande perspektiv. ReSources uppdrag var att mäta och kvantifiera potentiella metanutsläpp från gasstationen i Kistokaj, Ungern. GASTRAQ:s metodik fortsätter att uppfylla branschens behov av tillförlitliga rapporter om metanutsläpp.

För denna drönaroperation använde ReSource Geolayers LUC-tillstånd, som erhållits genom EASA. På ReSource behandlar vi frågan om metankvantifiering med största allvar, både på fältet och i kontorsmiljö.

Allt fler aktörer inom EU som vill ta itu med metangasutsläpp tar konkreta steg mot att nå sina reduktionsmål. Att mäta och kvantifiera är ovärderligt för att effektivt ställa upp och uppnå dessa mål.

ReSource välkomnar samarbete med både privata företag och offentliga myndigheter, samt andra organisationer och akademiska institutioner för projekt inom övervakning av växthusgaser.

Team GASTRAQ in Hungary