I september 2021 lanserade EU och USA Global Methane Pledge, ett initiativ för att minska globala metanutsläpp, presenterat vid FN:s klimatmöte COP26. Länder som undertecknar förbinder sig att minska sina metanutsläpp med 30% till 2030 jämfört med 2020, eftersom metan står för en tredjedel av den globala uppvärmningen från mänskliga aktiviteter. I början av november 2021 har 100 länder skrivit under initiativet.

ReSource stödjer detta genom vår tjänst GASTRAQ, som använder nya tekniker för att mäta metanutsläpp och hjälper industrin att minska sina utsläpp. Mer information om metanlöftet finns i den gemensamma EU-USA-pressmeddelandet om Global Methane Pledge.