Den här veckan har vi besökt en stor deponi i Spanien som samlar in och använder deponigas för att producera energi i form av elektricitet och värme.

Med avsikt att övervaka eventuella diffusa utsläpp av deponigas har våra kartläggnings- och kvantifieringstjänster används för att förstå hur mycket potentiell produkt som går förlorad till atmosfären i rent ekonomiska termer. Hur är detta möjligt i praktiken?

Först mäter och kvantifierar vi de ytutsläpp som läcker ut till atmosfären och ger tillbaka ett resultat av total flöde. Sedan, tillhandahåller vi en tydlig karta över var dessa utsläpp kommer ifrån. Kombinationen av denna information är meningsfull inte bara för ingenjörer eller driftspersonal på soptippen, utan också för ledningen som är ansvarig för att fatta beslut angående gasutvinningsaktiviteter.

För ReSource är det ett tydligt exempel på hur fältmätningar och förbättrad miljödatainsamling kan hjälpa en kund att förstå omfattningen av det diffusa utsläpp som förekommer och omvandla dessa resultat till en handlingsplan.