ReSource International testade 2018 en lasersensor från Pergam Suisse för att mäta metangasutsläpp på en deponi på Island. Sensorn, som vanligtvis används för att hitta läckor i naturgassektorn, monterades på en drönare för att upptäcka metangas från deponier. Med hjälp av GIS-programvara skapades en detaljerad karta över metangasutsläppen, som sedan jämfördes med vanliga flygbilder och värmebilder.

Målet är att kvantifiera ytemissioner och utvärdera åtgärder för att minska okontrollerad gasmigration från gassystem. ReSource International har expertis inom miljöövervakning av deponier och hantering av deponigas. Regelbunden användning av UAV-teknik möjliggör avancerad övervakning inom avfallssektorn

För mer info klicka här.

Ett exempel av utsläppsdata efter bearbetning (RSI-2018)