Dataskyddsinformation för ReSource Solutions Sweden AB

På ReSource Solutions Sweden AB värnar vi om din personliga integritet. Denna dataskyddsinformation förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation), som är EU:s dataskyddsförordning.

Genom att godkänna våra formulär samtycker du till att ReSource Solutions Sweden AB samlar in informationen i formuläret för att kunna följa upp din förfrågan. ReSource Solutions Sweden AB kommer inte att dela denna data externt. Du har rätt att begära radering av denna data genom att kontakta oss.

I enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR), samlar vi in och behandlar endast din personliga information om vi har laglig grund för det. Det kan vara när vi behöver uppfylla ett kontrakt med dig, när vi har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter, eller när du ger ditt samtycke.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics genererar statistisk och annan information om webbplatsanvändning genom cookies som lagras på användarnas datorer. Informationen som genereras relaterad till vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Googles integritetspolicy finns tillgänglig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

Du har rätt att när som helst begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandlingen, samt rätten till dataportabilitet. Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter enligt GDPR, kontakta oss på contact@resource.se.

Vi kan uppdatera denna dataskyddsinformation från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.