Vi hjälpte företaget PreZero att spåra och mäta metanhalter vid en avfallsanläggning i Gävle, där vår tekniker gick 5,5 km och samlade över 26 000 mätpunkter. Även om vi ser potential i drönarteknik, är mänsklig insats ibland oumbärlig.

ReSource genomförde markbaserade mätningar för att kontrollera eventuella utsläpp och denna första data hjälper anläggningen att planera för framtida gasinfrastruktur och uppgraderingar av nuvarande system. Vi utför liknande mätningar regelbundet för att övervaka förändringar och förbättringar i driften.

Tack till PreZero för ett exemplariskt samarbete. Mer om våra projekt för avfallsanläggningar och deponier finns på vår hemsida.