I juli deltog vi i ett spännande projekt i Tyskland angående kvantifiering av metangas enligt OGMP 2.0 tekniska riktlinjer.

I samarbete med TP Europe som har bidragit med L4 mätningar, det vill säga grundbaserade läckagesökning och kvantifiering av metanemissioner vid källan, har ReSource utfört drönarbaserade gasmätningar, det vill säga L5 mätningar, åt Neptune Energy.

Enligt OGMP 2.0-reglerna bör samtliga medlemmar kunna uppvisa en transparent rapportering av metanemissioner. Vi bistår våra kunder med opartiska mätningar och beräkningar av det totala utsläppet.