I augusti 2023 sändes vårt fältteam från Sverige till Spanien för ett metankvantifieringsprojekt för en högprofilerad kund.

Trots många års akademiskt bevis har väldigt lite omtanke ägnats åt att hantera metanläckor på anläggningar inom olje- och gasindustrin. Som en följd av globala initiativ såsom Oil and Gas Methane Partnership 2.0 och IMEO har gasoperatörernas engagemang blivit mer än en smart marknadsföringsstrategi.

Verkligheten av metanförluster har blivit allt mer oroande för gasoperatörer och deras investerare. Dock krävs det mer regelbundet arbete för att utnyttja så mycket energi som möjligt och undvika onödig resursförbrukning. Metanmätningar och övervakning av växthusgaser kommer att vara på allas läppar under många år framöver. Att spendera tid och resurser på fältmätningar och insamling av metandata är den nödvändiga grunden för mer riktade reduktionsmål.

När det gäller att utvärdera metanförluster är ReSource rätt partner som passar dina behov.