En studie av ReSource International ehf. visar låga nivåer av mikroplast i isländskt dricksvatten. Mikroplast är plastpartiklar mindre än 5 mm i alla dimensioner. Studien, som genomfördes för Veitur, HS Orka och Norðurorka, undersökte mikroplast i vatten från borrhål, distributionssystem och lagringstankar. Den mätte också alla mikroplaster över 0,027 mm eller 27 mikron. Forskarna fann mikroplast i ungefär hälften av testpunkterna, men nivåerna var lägre än i många andra delar av världen.

Huvudforskaren Jamie McQuilkin påpekar att isländskt dricksvatten inte verkar vara en stor källa till mikroplast, trots att mikroplast finns nästan överallt i miljön. Studien mötte utmaningar som att undvika föroreningar från luft och kläder, och använde avancerade metoder för att säkerställa noggrannhet.

WHO rapporterar att det inte finns några bevis för hälsorisker från mikroplast i dricksvatten, men rekommenderar mer forskning. Veitur, HS Orka och Norðurorka överväger nu fortsatt övervakning av mikroplast.