Denna sommar lanserar vi GASTRAQ i Sverige, med start genom att utföra walkover-undersökningar i juni för att kartlägga ytemissioner av deponigas, och kombinerar detta med drönarundersökningar för att skapa 3D-modeller av mätområdena. Resultaten utifrån gasmätningar kan digitaliseras på en karta och görs tillgängliga på vår digitala plattform eLandfill, där data kan exporteras i olika format.
 
I september planerar vi en drönarbaserad kampanj för att mäta och kvantifiera metangasplymer och erbjuder kostnadsfri konsultation om du anmäler din anläggning nu.
Mer information finns på GASTRAQ:s webbplats.