I vår strävan efter noggrannhet och kontinuerlig förbättring, genomför vi ständiga tester inom vårt arbete med drönarbaserade metanmätningar. Denna sträva är drivkraften bakom våra försäkringar till kunderna om att resultatet de får är tillförlitligt.

Gotland – den magiska ön – var den plats vi valde att utföra våra flygmätningar på, närmare bestämt vid Bunge flygfält, under idealiska väderförhållanden. Vi vill framföra vårt tack till familjeföretaget i Bunge för att vi fick tillgång till deras utmärkta anläggning, som bjuder på enastående flygplanshistoria i deras museum.

Trots uppfattningar i både akademin och industrin om att ’metandrönare’ och metodik för att spåra och kvantifiera metanutsläpp saknas i Sverige, kan vi hävda att det är en missuppfattning. På ReSource har vi gedigen kunskap om både drönarteknik och miljöövervakning.

Vi har framgångsrikt utvecklat en kommersiell, mätbaserad arbetsmodell för att upptäcka specifika, okända eller diffusa utsläpp, genom att använda både mark- och drönarbaserade mätmetoder.

Att mäta, rapportera och verifiera metanutsläpp är redan på agendan för många företag, vilka kommer att vara förpliktade att göra det när nya regler för att kraftigt sänka metanutsläppen ska träda i kraft.

Sett ur ett globalt perspektiv, och med hänsyn till vad som anges i de Globala målen (#13), exemplifierar dessa mätningar bästa praxis för hälsosam drift av avfallsbehandlingsanläggningar, reningsverk, biogasanläggningar och raffinaderier.

Oavsett vilken industri du är i, är vi beredda att bistå våra kunder när det med stor sannolikhet kommer att bli nationella krav i många länder om att rapportera metanutsläpp, utan att luta sig på emissionsfaktorer baserade på teoretiska beräkningar.

ReSource förbereder sig för att dela resultat från de nyligen utförda testerna.

Att förstå de metanvärden som faktiskt lämnar din anläggning innebär inte bara en vinst för klimatet, men ofta också för din budget som anläggningsoperatör.

Om du är nyfiken på att lära dig mer om hur vi arbetar med att mäta, spåra och kvantifiera växthusgaser, tveka inte att kontakta oss.