Välkommen till ReSource, där vi omvandlar komplexa miljöutmaningar till innovativa och skräddarsydda tekniska lösningar. Vi är din pålitliga partner i Norden och Västeuropa, levererar allt från konsulttjänster till effektiva driftlösningar för att minimera miljöpåverkan från olika verksamheter. Vår omfattande projektportfölj sträcker sig över cirkulär ekonomi, hållbar vatten- och avfallshantering, biogasutvinning och utsläppskontroll, allt under ett tak i våra kontor i Island, Sverige och Schweiz.

Vi på ReSource strävar efter en harmonisk fusion mellan ekonomisk lönsamhet och miljöskydd. Vi uppnår detta genom att bygga dynamiska partnerskap med företag och offentlig sektor på alla nivåer. Vi är mer än bara miljöspecialister; vi är omvandlare – vi minskar och värderar avfallsflöden, ger tekniskt stöd till verksamheter, och skapar och driver olika miljösystem.

Som ett framstående konsultföretag inom miljöteknik, erbjuder vi ett tvärfunktionellt och integrerat arbetssätt. Vi kombinerar miljötekniska konsulttjänster, vetenskaplig projektledning och anläggningsskötsel i en sömlös och effektiv lösning. Våra tjänster riktar sig till alla – företag, offentliga aktörer och privatpersoner – som söker expertis inom miljöteknik och resurshållning. Vi är ReSource – ditt framåtriktade, globalt men ändå lokalt inriktade miljöteknikföretag.

Vi lever i en värld där samhälle, industri och offentlig sektor står inför monumentala utmaningar som naturutnyttjande, ökad energiförbrukning, klimatförändringar och stigande utsläpp. Men vi ser även en värld där alla människors behov måste tillgodoses på ett hållbart sätt. Vår vision är att skapa en framtid där kultur, miljö, ekonomi och samhällsutveckling alla spelar en avgörande roll för att skapa en starkare och mer hållbar tillväxt. Vi ser teknik och kunskap som nyckeln till att lösa dessa miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter för hållbara och konkurrenskraftiga företag.

På ReSource är vårt uppdrag att leverera integrerade lösningar som hjälper både företag och offentlig sektor att skapa värde inom daglig drift, projektledning och underhåll. Med vår tekniska expertis och vetenskapliga kunskap, demonstrerar vi för industrin och kommunerna hur man skapar värde genom effektiv resursanvändning och minskad miljöpåverkan. Vi är inte bara en tjänsteleverantör, vi är en vägvisare, guidar våra kunder mot nya metoder för att driva deras verksamhet mot mer datadrivna och hållbara mål.

I en tid präglad av snabb förändring och ökande miljöutmaningar, strävar ReSource efter att vara den länk som kopplar samman teknik, hållbarhet och framsteg. Vi är inte bara en del av din nuvarande resa, utan också en partner för en grönare och mer hållbar framtid.

ENGAGERADE

Vi tror på det vi gör

INNOVATIVA

Vi tänker utanför ramarna

TVÄRFUNKTIONELLA

Vi lär av varandras erfarenheter

Vårt team

Hafliði Eiríkur Guðmundsson
Hafliði Eiríkur GuðmundssonKonsult
Gilles Kraft
Gilles KraftIngenjör och drönarexpert
Jamie Valleau McQuilkin
Jamie Valleau McQuilkinGASTRAQ-konsult

Vår ledning

Styrelse

Nicolas Proietti
Nicolas ProiettiOrdförande & grundare
Alessandro Sarno
Alessandro SarnoCEO & medgrundare

1. Ísland

ReSource International ehf.
kt.: 501212-0160

Árleynir 8
112 Reykjavík, Iceland

+354 571 5864

info@resource.is

2. Sweden

ReSource Solutions Sweden AB
Org.nr: 559385-2584, Momsreg.nr SE559385258401

Godkänt för F-skatt

Gothem Kyrkebjärs 919
624 30 Slite, Sweden

contact@resource.se

3. Switzerland

ReSource Consulting & Services
VAT Branch

Switzerland

+41 (0)78 200 97 87