Detta projekt syftade till att producera en genomförbarhetsanalys av hur blandade avfallspolymerer kan användas som tillsats i beläggningsmaterial på Island. Eftersom det inte finns någon omfattande litteraturöversikt om användningen av avfallspolymerer, fokuserade studien mest på att sammanställa bevis för den tekniska aspekten. Analysen fokuserade även på de potentiella ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna och fördelarna med en sådan användning.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Detta projekt genomfördes i samarbete med: