Vi tillhandahåller alla huvudanalyser för biogasproduktion från alla typer av organiskt avfall. Baserat på vår erfarenhet och verkliga laboratorietester kan vi ge relevant information om biogaspotentialen för våra kunder.

Vi kan erbjuda:

  • Analys av substrat (TS, VS, COD, NPK, etc.)
  • Batchtester för bedömning av potential
  • Kontinuerliga tester med CSTR-reaktorer för att studera långsiktiga effekter