Syftet med studien var att undersöka biogaspotentialen från anaerob nedbrytning av alkalisk fiskglycerin (AFG) och använt blekningsjord (SBE) från raffinering av omega-3-fiskolja. Båda fraktionerna visar lovande användning som råvara i biogasproduktion. Dock var litteraturöversikten om SBE från raffinering av fiskolja begränsad till en publikation. Publikation med AFG existerade inte enligt vår kännedom, men publikation om en liknande produkt, rå glycerin från biodieselproduktion, verkar vara mer utvecklad.

Klicka här för att ladda ner rapporten

Detta projekt stöddes av: