I flera år drev vi det mest avancerade avloppsreningsverket på Island. Reningsverket är installerat på produktionsstället för Coca-Cola-tapparen i Reykjavik, företaget Coca-Cola European Partners Ísland ehf. Processen är en fyrfasbehandling (krossning, anaerob, aerob och sandfilter).

Sedan 2016 har driften åter internaliserats och vi driver inte längre anläggningen. Dock har vi lyckats bevisa att vi kunde uppfylla Coca-Colas krav på avloppsvatten och leverera värdefulla insikter till det lokala teamet för underhållsbehov.

Vad vi gjorde:

  • Daglig övervakning av avloppsvattnet
  • Optimering av processen
  • Projektutveckling

Detta projekt genomfördes i samarbete med: