Ända från början har ReSource arbetat med att utveckla nya strategier och metoder för omhändertagande av deponigas, både aktiva och passiva. Vi hjälper våra kunder i deras dagliga drift för att optimera gasinsamlingen samt minska utsläppen av växthusgaser. Idag börjar vi vårt fältarbete med Norðurorka som producerar biobränsle från den gamla soptippen i staden på norra delen av Island. Metangas används som resurs vilket är helt i linje med Norðurorkas miljöpolicy för att minska utsläppen av växthusgaser och utnyttja förnybara energiresurser.