Biogaspotentialtester är idag de mest relevanta testerna för att förutsäga biogasproduktion från biomassa. De utförs ofta med hjälp av dyr utrustning såsom trycksensorer eller småskaliga gasflödesmätare. För att minska kostnaderna och kunna ha ett högre antal replikat är det nödvändigt att tillhandahålla forskningsanläggningar med lösningar till lägre kostnad utan att kompromissa med mätningarnas precision.

ReSource International har utvecklat ett öppen källkod-system baserat på klassisk vattenförskjutningsmätning. Systemet, som kallas #Bioklik, baseras på det öppen källkod-baserade Arduino-kortet och fungerar automatiskt för att mäta ett lågt flöde av gas från fermenteringsprocesser. #Bioklik-systemet kan också användas för att övervaka andra typer av fermenteringsprocesser som drivs i laboratorie skala med ett kontinuerligt gasflöde, såsom ölbryggning till exempel.