Länge känd för sin forskning om aggregat som finns i södra Island, har företaget Jardefnaidnadur, förkortat ”JEI”, inriktat sig på att bearbeta pimpsten från berget Hekla för byggnation och trädgårdsbruk. För att hjälpa JEI att utvärdera miljöpåverkan av deras produkter genomförde ReSource en fullständig studie inklusive LCA och produktionen av en Miljövarudeklaration (EPD) med den standardmetod som tillhandahålls av det Internationella EPD-systemet.

Produktinformation

Hekla pimpsten är en lätt, kemiskt inert, porös sten som bildades vid explosiva utbrott från vulkaner för cirka 3000 år sedan. Islands primära resurser av pimpsten finns i den södra delen av landet. Grímsnes skoria är en porös, kemiskt inert, mörkfärgad vulkanisk sten som bildades av ett effusivt lava utbrott för cirka 5-6000 år sedan i Grímsnesområdet. Hekla Pimpsten och Grímsnes Skoria är en naturlig resurs, porösa aggregat som har utmärkta isoleringsegenskaper och hög partikelstyrka vilket gör denna produkt utmärkt för olika användningsområden inom industri och bygg.

Företagsinformation

Företagsinformation: Jarðefnaiðnaður ehf.
Land: Iceland
Hemsida: http://www.jei.is

Officiell sida

Använd denna QR-kod eller denna länk för att få tillgång till den officiella EPD-publikationen på EPD Internationals webbplats.