Baserat på livscykelanalysen av avfallshanteringssystemet som genomfördes för regionen Västra Skaftafellsýsla och genomförbarhetsbedömningen, bad Skaftárhreppur om att genomföra ett pilotprojekt på de rutter som lämnades in. Institutet för samhällsvetenskaper vid Islands universitet deltar också i detta projekt.

Projektet genomfördes i samarbete med: