Syftet var att producera ett beslutsunderlag som klargjorde vart och om deponigas släpptes ut från två olika deponietapper samt i vilka koncentrationer. För att bemöta kundens behov föreslog vi GASTRAQ – Ground Map, en kartläggning som görs genom att undersöka systematiskt deponiytan med hjälp av ett mätinstrument kopplat till en GPS anordning. Därefter flög vi över anläggningen med vår DJI M210 RTK V2 för att producera en ortomosaik i hög upplösning.

Att georeferera ytemissioner möjliggör en kvalitativ bedömning av vart gasutsläpp lokaliseras. Dessutom kan en koncentrationskarta användas som indikator av täthet i sluttäckning. Flödesmätningar var utanför projektets omfattning men det skulle kunna läggas till som komplement för kvantifiering.

Fördelar och nackdelar med GASTRAQ – Ground Map:

Fördelar Nackdelar
  • Låg detekteringsnivå för metanhalter
  • Systematiskt
  • Tydlig visualisering av resultat
  • Bara kvalitativt/ Inga uppmäta flöden
  • Fysiskt krävande
  • Begränsat område
Två exempel på visualisering av utsläpp efter databearbetning