RSI fick i uppdrag att kartlägga UNESCO:s världsarvsplats Þingvellir. En 3D-modell av Almannagjá efterfrågades för att användas i utformningen av ny infrastruktur för förbättrad tillgänglighet för fotgängare. Modellen levererades snabbt och effektivt med hög noggrannhet. Även de minsta stenblocken var synliga vilket möjliggjorde mer exakt och detaljerat designarbete.