De huvudsakliga målen för Garðabærs inköpspolicy och avfallsplan var att:

  • Öka avfallssorteringen och minska mängden avfall
  • Minska plastföroreningar i kommunens verksamhet och kontor
  • Utveckla en hållbar inköpspolicy
  • Koordinera klassificeringen av arbetsplatser
  • Utbilda och mobilisera personalen.

Detta projekt genomfördes i samarbete med: