Under 2021 var ReSource involverade i ett pilotprojekt med Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI). Syftet med projektet var att förbättra insamlingssystemets prestanda genom att samla in realtidsdata om volymmängder. På så vis kan avfallsorganisation ha en bättre och mer uppdaterad kontroll över insamlingsystemet. Projektet fokuserade på följande hushållsförpackningar:

  • Papper och kartong
  • Metall
  • Plast

ReSource tillhandahöll en helhetslösning som fokuserade på den operationella aspekten som teknik medför samt hur databearbetning kan öka mervärdet för en avfallsinsamlingsorganisation. Sensorerna och dataplattformen tillhandahölls av Sensoneo. Resultatet var lovande; en datadriven inställning visade sig vara ett lyckat framsteg för den dagliga driften. En databaserad arbetsstrategi kan spara 10-15% i insamlingskostnader.

Till följd av ändringar i den nationella Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar under 2022, kommer förpackningsavfallet omfattas av det kommunala ansvaret fr.o.m. 1 januari 2024. Förändringsprocessen kommer inte vara bekymmersfri. ReSource vill därför hjälpa svenska kommuner i denna förändringsprocess genom att erbjuda en tjänst för en mer datadriven avfallsstrategi och återskapa de framgångsrika resultaten av pilotprojektet till den nya nationella strukturen.

Varför en datadriven avfallsinsamling är ett måste för svenska kommuner

I en tid där effektivitet och hållbar utveckling är av största vikt, är digitalisering och ökad tillgång till pålitliga data en oumbärlig förutsättning för att nå de globala målen (SDG) inom 2030. ReSource erbjuder en tjänst som inte bara optimerar avfallsinsamlingen utan också bidrar till att bygga upp en robust statistik kring insamling av förpackningsavfall inom svenska kommuner. Vårt datadrivna tillvägagångssätt, framgångsrikt testad i samarbete med Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI), är skräddarsydd för att möta de unika behoven och utmaningarna som kommuner står inför. Lösningens relevans för dig som jobbar med förpackningsinsamlingen inom din avfallsenhet ligger i att ha tillgång till pålitlig information om avfallsmängder som cirkulerar i din kommun. Data i samband med rätt avfallsteknik är av yttersta vikt för de som planerar och dimensionerar för den kommunala avfallsinsamlingen. Uppskattningar för förekommande av avfall som baseras enbart på viktstatistik spelar fortfarande en central roll i planering av avfallsinsamling. Förekomsten av ny teknik som syftar till att följa upp volymerna direkt ifrån där avfallet genereras, har delvis bidragit till att skapa mer förståelse för avfallsflöden. Men det räcker inte. Mer systematiskt arbete måste göras för att anpassa volymbaserade strategier för hämtning av avfall till den dagliga driften.   

Fördelar med bättre dataupptagning:

  1. Ökad effektivitet: genom realtidsdata om volymmängder kan din kommun optimera insamlingsrutter och tider, vilket leder till minskade driftskostnader och en mer effektiv användning av resurser.
  2. Ekonomiska besparingar: vår metod har visat sig kunna minska insamlingskostnaderna med 10-15%. Detta innebär betydande ekonomiska besparingar för din kommun, vilket frigör budget för andra viktiga kommunala tjänster.
  3. Ökad miljö-och klimatnytta: genom att minska antalet onödiga insamlingsturer bidrar din kommun till minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar miljö.
  4. Anpassning till ny lagstiftning: med de kommande förändringarna i svensk förpackningsförordningen, är vår tjänst en värdefull resurs för att säkerställa att din kommun hittar rätt strategi för insamling av förpackningar och uppfyller nya rapporteringskrav och standarder.
  5. Förbättrad invånarupplevelse: en effektivare avfallshantering leder till renare och mer välskötta offentliga utrymmen, vilket ökar invånarnas nöjdhet och stolthet över sin kommun.

Future is now, don´t waste now: Med vår datadrivna avfallsinsamlingstjänst är din kommun inte bara rustad för att möta dagens utmaningar utan också för att vara en föregångare i morgondagens hållbara samhällsutveckling. Vi är här för att stödja er genom varje steg i processen och ser fram emot att skapa renare offentliga platser.

Kontakta oss idag för att utforska hur kan er avfallsinsamling utveckla sin fulla potential med hjälp av en databaserad strategi.