År 2018 slutförde ReSource den fullständiga installationen av systemet för insamling av deponigas (LFG) vid Fífholt i Borgarnesregionen. Deponin är relativt liten och utmaningen var att hitta ett förbränningssystem som kunde hantera ett litet flöde av deponigas (50-100 Nm3/h). Där andra företag kanske hade tänkt att det inte fanns tillräckligt med gas för att driva en fackla, har vi visat att deponidriften kunde förbättras avsevärt utan relativt höga kostnader. Detta var möjligt med LowCal-facklan från Landfill Systems.

Projektet drevs av ReSource från förstudien, design av insamlingen, installation och uppföljning i drift och gasmätningar. Deponin tar fortfarande emot avfall, men tack vare deras insats kommer regionen att spara motsvarande 35 000 ton CO2, vilket motsvarar 2500 medelstora fordon på vägen per år.

Projektet genomfördes i samarbete med: