I detta projekt lämnade medborgarcyklister i Islands huvudstadsområde in 160 rapporter om faror, nära missöden och olyckor till en onlinekarta. Dessa analyserades och rekommendationer gjordes. De främsta rekommendationerna är att åtgärda dödavinklar, särskilt vid vägunderfarter; ett team för att svara på en mängd olika små problem; omgestaltning av flera korsningar längs huvudcykelvägar, med detaljerade illustrationer av Hlemmur, Harpa och Elliðaárósa; informationsutbyte med gatusopare som tar bort grus; och ytterligare insamling av svar från cykelgemenskapen i huvudstadsområdet.

Klicka här för att ladda ner rapporten

Detta projekt genomfördes i samarbete med: