ReSource International har utvecklat en metod för att mäta metangaskoncentrationen över deponiområden. LMC-sensorn hyrdes från Pergam Suisse, monterades på en DJI M600 och testades på tre deponier på Island. Sensorn används vanligtvis för markbaserad läckagesökning inom naturgasindustrin. Vi har lyckats montera den på en av våra drönare för att upptäcka metangasläckor på de deponier vi arbetar med. Efter att ha bearbetat rådata med våra- 3D-höjdmodeller med ett GIS-program, kan vi skapa högupplösta kartor över utsläpp och jämföra dem med RGB och termofotografering.

De senaste åren har ReSource International inriktat sig på övervakning av deponier och system för insamling av deponigas. Dessutom driver företaget ett drönarprogram, vilket erbjuder perfekta möjligheter att tillämpa denna teknik på en avfallsanläggning.

Detta projekt genomfördes i samarbete med:

www.sorpa.is