ReSource International har framgångsrikt slutfört detektering av läckor på varmvattenledningar för företaget som levererar varmvatten till Reykjavíkområdet. Vårt företag använder drönare utrustade med en värmekamera för att inspektera kilometerlånga varmvattenledningar för vattenanläggningar på Island. Denna metod möjliggör dokumentation av varmvattenläckor och kan även tillämpas i avlägsna områden. Genom att använda denna metod i samarbete med operatörer av vattenanläggningar blir det möjligt att öka transporteffektiviteten och minska förlusten i varmvattenledningar.

Detta projekt genomfördes i samarbete med: