Kommunala vattenföretagen Veitur, HS Orka och Norðurorka presenterar resultaten av en ettårig oberoende studie utförd av ReSource International ehf. som mätte mikroplaster i dricksvatten från borrhål, vattendistributionssystem och lagringstankar.

Mikroplaster detekterades i hälften av punkterna i distributionssystemen och i mindre än hälften av borrhålen och lagringstankarna. Forskare fann cirka en partikel i var tionde liter i medianprovpunkten. En studie från 2018 om kranvatten världen över visade ett genomsnitt på femtio partiklar i varje tio liter som provtagits.

För att komma åt den fullständiga offentliga rapporten, klicka här.

Detta projekt genomfördes i samarbete med: