ReSource installerade åt Thônex kommun i Geneva sitt första Proof-of-Concept (PoC) för Smarta Avfallskärl. Konceptlösningen (sensorer+plattform) tillhandahålls av Sensoneo. Den fysiska installationen har gjorts av ReSource i samarbete med Groupe SERBECO. ReSource tog hand om två typer av nätverksanslutningar, NB-IoT och LoraWan, som tillhandahölls av Swisscom.

Projektet visade framgångsrikt att underjordsbehållarna kan tömmas med olika hämtningsintervaller än de som hade använts hittills. Dessutom kunde man visa att fyllnadsgraden inte bara är värdefull information för entreprenören, men även för kommunen, fastighetstekniker och medborgare. Att veta hur avfallsvolymer distribueras över en stad är nyckeln till en korrekt dimensionering av avfallsutrymmen. En hel installation planerades löpande efter 3 provveckor.

Projektet var för företaget ReSource det första i Schweiz. Syftet är att utveckla vidare i landet en ny vision av avfallshantering.

Projektet gjordes i samarbete med: