ReSource International ehf. har genomfört en inledande studie om vilka aspekter som bör beaktas i ett projekt med smarta sopkärl i samarbete med Reykjavík City och partner från Nordic Smart City Network (NSCN). Arbetet visade att städer har gemensamma utmaningar inom området och att samarbete är en nyckelkomponent för att påskynda implementeringen av smarta lösningar inom en stadsmiljö.

Reykjavík City och RSI har genomfört ett pilotprojekt för smarta sopkärl med olika sensorleverantörer (Sensoneo, Nordsense, Enevo). De valda sensorerna har olika typer av mätning och anslutningsmöjligheter för att testa ett fullt spektrum av lösningar som finns på marknaden idag. Dessutom installerades en LoRaWAN-gateway för att testa specifik anslutning och nätverk för smarta lösningar. Gateway/nätverket kan användas för att testa andra typer av smarta lösningar som kan förbättra dataupptagningen inom en stadsmiljö (belysning, parkering, trafik, vatten, etc.).

Detta projekt genomfördes i samarbete med: