ReSource är experter på att ta miljöprover, inklusive prover på vatten och avloppsvatten. Dessa prover analyseras sedan noggrant i vårt välutrustade laboratorium.