Från och med den 29 mars 2023 är ReSource Solutions Sweden AB officiellt en del av det norska verksamhetsregistret (Brønnøysundregistrene).

Eftersom det är vår avsikt att erbjuda tjänster inom cirkulär resurshantering och miljöteknik i Norden, ansåg vi det nödvändigt att registrera en momsfilial för att bedriva affärer i den norska marknaden med våra norska kunder.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet till ytterligare tillväxt utanför svenska gränser.