ReSource International är nu officiellt registrerade som LCA/EPD-konsulter på EPD International AB:s webbplats. Denna registrering bekräftar att vi arbetar med livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD). Du kan hitta oss i de tre länder där vi har fysiska kontor, det vill säga Island, Sverige och Schweiz, även om våra tjänster även finns tillgängliga i andra EU-länder.

En EPD® är en skriftlig förklaring som samlar olika miljödata om varors livscykel i enlighet med den internationella standarden ISO 14025. Det internationella EPD®-systemet är en plattform där alla typer av EPD:er för varor och tjänster kan registreras och utvecklas. Systemet täcker flera länder och stöds av en tredjepartsverifiering som granskar dokumentationen.

Vi erbjuder LCA och EPD:er till våra kunder för att stödja dem i att uppnå sina hållbarhetsmål och för att de ska kunna delta i betrodda, opartiska system.

Exempel på LCA/EPD-projekt som vi har arbetat med kan hittas i vår portfölj.

More about EPD International AB

EPD International AB, a limited company registered in Sweden, is the programme operator and has the overall responsibility for the administration and operation of the International EPD® System. EPD International is a subsidiary to IVL Swedish Environmental Research Institute: an independent, non-profit research institute, owned by a foundation jointly established by the Swedish Government and Swedish industry.