Vi är glada över att kunna meddela att vi nu är medlemmar i Energigas Sverige.

Genom aktivt deltagande hoppas vi kunna stödja våra medlemmar med vår kunskap om detektering, mätning och rapportering av metangas. Vissa kan behöva tekniska lösningar medan andra vill diskutera sitt åtagande att minska utsläpp inom sina verksamheter som en följd av Globala Metanlöftet. Oavsett behov står vi till tjänst med våra rådgivningstjänster som är inriktade på strategier för att minska metanutsläpp baserat på mätningar. Vi är övertygade om att metanreduktion kan uppnås genom att främja akademisk forskning och genom att implementera reduktionsplikter på operativ nivå.

Kontakta oss för en introduktion.