Vi är glada att kunna meddela att vi nu har flyttat till nya kontorslokaler i Lund! Ni hittar våra kollegor vid Ideon Gateway nära Ideon Science Park.

Som en del av vår tillväxtstrategi har vi insett vikten av att vara nära våra kunder. Vi syftar till att växa ännu mer i år för att kunna möta våra nuvarande och framtida kunders behov i hela Skandinavien och Norra Europa. Vi valde Lund inte bara för dess strategiska läge utan också för dess positiva företagsklimat och närheten till den akademiska miljön.

Kontakta oss för en introduktion.