ReSource har testat sina Smarta Avfallskärl i Schweiz för första gången.

Projektet hade som mål att förnya avfallshantering i landet med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt, vilket skulle gynna alla inblandade, från medborgare till avfallsentreprenörer.

Vi tackar Thônex kommun, Sensoneo och Groupe SERBECO för deras stöd och tro på vår idé om en smartare avfallshantering.