FENÚR har skapat en handbok för standardiserade skyltsystem på Island, med stöd från miljöministeriet. ReSource gratulerar med FENÚR och Reykjavik City som har redan börjat använda de nya sorteringskyltarna. Detta nya system gör avfallssortering enklare och mer enhetlig, och syftar till att förbättra avfallshantering på Island och i andra nordiska länder.

Mer information finns på FENÚR:s webbplats och här.