Pure North Recycling har tagit ett betydande steg inom plaståtervinning på Island. Företaget har framgångsrikt strimlat och återanvänt blandad, icke-återvinningsbar plast för att skapa nya fordonsvägar, en process som ofta kallas ”upcycling”. Upcycling innebär att ge material som inte längre används ett nytt liv och en ny funktion, vilket ofta resulterar i en produkt som är mer praktisk, värdefull och vacker än tidigare. Genom detta initiativ förbättras möjligheterna att återvinna blandat plastavfall på Island, och landet kommer ett steg närmare att uppnå sina nationella mål för plaståtervinning.

#cykling # återvinning # återvinning #avfallhierarki #plast #sparplanen #avfallshantering