Vi är glada att presentera resultatet från vårt projekt om avfallsförbränningsanläggningar på Island för den isländska Miljöbyrån (isländska Naturvårdsverket). 

 

Rapporten, som beställdes av Miljöministeriet, presenterades under ett online-möte. Mötet organiserades av Isländska kommunförbundet, Miljöministeriet och avfallshanteringsorganisationer i sydvästra regionen.

Miljöministern, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, betonade vikten av att utvärdera energiåtervinning genom avfallsförbränning och framhöll att vissa avfall är bättre att förbränna än att deponera. Han underströk också behovet av att öka återvinningen och förebygga avfall för att stödja en cirkulär ekonomi.

Rapporten respektive inspelningen från mötet är tillgängliga online på isländska här Meðhöndlun úrgangs och här Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi.