Under en period av 3 veckor i juni 2023 var ReSource-teamet involverat i en unik mätkampanj som bestod av kontrollerade utsläppsmätningar, karakterisering av förbränningseffektivitet vid fackling av naturgas, och mätning av totalutsläpp vid en gasanläggning på norskt territorium.

Det gemensamma målet för många olje- och gasoperatörer som är undertecknare av Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) är att uppnå högsta standard för metankvantifiering. På grund av detta, och i förberedelse inför kommande EU-lagstiftningar och policyer för att minska metanutsläpp, är vårt företag också engagerat i att tillhandahålla tillförlitlig data för kvantifiering av okända utsläpp från industrianläggningar såsom gaskompressorstationer, biogasanläggningar, soptippar, osv.

Det finns ett växande intresse för att upptäcka och mäta var växhusgasutsläppen sker, hur stora de är och delvis också hur de kan förebyggas och stoppas inom olje- och gasindustrin som står inför en historisk omställningsperiod.

I vår avsikt att adressera den lokala och globala klimatpåverkan av denna potenta växthusgas, och den ekonomiska fördelen som följer med att utnyttja dess inbyggda energi, erbjuder vi övervaknings- och kvantifieringstjänster dedikerade till att mäta och karakterisera metanutsläpp i atmosfären.

Eftersom oönskade metanslip är den gemensamma nämnaren för många energirelaterade industrier, är våra tjänster även dedikerade till branscher andra än olja och gas, såsom avfallshantering, biogas, jordbruk och kolgruvor. Vår förhoppning är att förståelsen för detta logiska förhållande mellan kontroll av växthusgasutsläpp och ökande energibesparingar kommer att sprida sig över hela världen under de kommande månaderna.

Teknik utgör inte längre ett hinder. ReSource har redan tidigare visat detta (se ”Hur robotar kan tackla klimatförändringar: kartläggning av metangasemissioner med UAV-monterade lasergivare”) och dagligen genom våra tjänster och projekt (se vår projekportfölj).

Kontakta oss om du har fler frågor.