Reykjavík City har valt ReSource International, Transition Labs och M/Studio för att genomföra en genomförbarhetsstudie för utvecklingen av en ekopark runt deponiområdet i Reykjavík (Álfsnes). Företagen kommer att arbeta på ett förslag för att vidareutveckla den industriella ekosystemet som har vuxit fram de senaste åren i Álfsnes. Ekoparkens ledande princip är att hitta avfallsströmmar som kan användas som råmaterial för andra aktiviteter och utveckla cirkulära synergier mellan industrier som är belägna i närheten eller längre bort. På så sätt minimeras både deponering i huvudstadsområdet och föroreningar som uppstår från den linjära ekonomin.

Projektet är uppdelat i tre delar:

  1. Analys av resursflöden och potential för ett industriellt ekosystem.
  2. Social påverkan och fördelar för huvudstadsområdet.
  3. Management, finansiering och marknadsföring.

Utvecklingen av ekoparken är en central pelare i den cirkulära ekonomin som förespeglas i Gröna Planen, Reykjavík stads omfattande strategi för minskning av växthusgasutsläpp fram till 2030. På Gröna Planens webbplats finns ytterligare information om projektet.

För närvarande annonserar staden Reykjavík och projektteamet efter företag eller andra parter som är intresserade av att bedriva verksamhet i Ekoparken vid Álfsnes (mer information på Hringrásargarður i Álfsnesi).