ReSource International var del av ett projekt i Sverige där olika tekniker jämfördes för att mäta metangasutsläpp på deponier. Projektet, som involverade flera samarbetspartner, syftade till att hitta den mest exakta mättekniken. ReSource använde GASTRAQ-metoden med en drönare för att mäta metangas, och resultaten var jämförbara med andra beprövade metoder inom branschen. Mer detaljer om projektet och dess resultat finns i en akademisk artikel.

Projektet gjordes i samarbete med Force Technology, Danmarks tekniska universitet (DTU), Lunds universitet, Sweco AB, Avfall Sverige, Region Gotland, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Hässleholm Miljö AB.

Länk till projektet: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/ytemissioner-av-deponigas/