Våra tjänster

Vi strävar efter att kombinera traditionella konsulttjänster med en innovativ inställning och ett starkt fokus på operativ effektivitet. Vår öppensinnade tekniska approach och kvaliteten på våra leveranser är vad som gör våra kunder nöjda. Vår personals olika expertis och bakgrunder, tillsammans med passion för projektbaserat arbete, sätter oss i rätt läge för att möta dina och dina affärspartners krav med mångsidighet och professionalism. Nedan följer en lista över tjänster och ämnen vi hanterar. Vi rekommenderar att du besöker vår Portföljsida för att se några av våra huvudprojekt.

Avfallsteknik

Vårt företag föddes på en soptipp

Från början utvecklade ReSource koncept kring avfallshantering och utnyttjande av kvarvarande resurser till nya material eller energikällor. Vi har framgångsrikt fördjupat vår kunskap inom både drift av deponier och skapandet av miljövänliga industriområden. Vi erbjuder rådgivning för det mesta inom avfallshantering, alltifrån insamling till återvinning och återanvändning, inklusive användning av smarta teknologier.

Lantmätning och Kartläggning

Effektiv lantmätning

ReSource erbjuder, förutom traditionella lantmätningstjänster, nya metoder baserade på fotogrammetri (photogrammetry) med drönarteknik. Vi kan noggrant leverera högupplöst georefererad data på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har omfattande erfarenhet av verkliga undersökningar och kan anpassa oss till många situationer. Dessutom är användning av satellitbilder också möjlig, och vi har experter på Geografiska Informationssystem (GIS) för att bearbeta och presentera data enkelt.

Bioenergi

Expertis inom biogasproduktion

ReSource erbjuder ett komplett utbud av analytiska tjänster och tekniskt stöd för biogasproduktion. Vår erfarenhet av att driva miljöanläggningar hjälper oss att ta fram relevant data och information till våra kunder för att optimera deras anläggningsdrift.

Vatten & Avlopp

Skydda vattenresurserna

Vår erfarenhet både som miljöingenjörer och anläggningsoperatörer ger oss en stor fördel i att förstå och driva vatten- och avloppsreningsanläggningar.

Miljörapportering

Vi hjälper dig i din gröna omställning

Våra miljöexperter kan leverera arbete inom en mängd olika miljöområden, såsom beräkning av växthusgasutsläpp, Miljövarudeklarationer (EPD), Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), Livscykelanalys (LCA), etc.

Digitalisering och Smart Teknik

Framtiden är nu

Vi förstår att dematerialisering och ökad effektivitet inte kommer att ske utan att hjälpa kunder att förflytta sina processer till den digitala världen. Vi har vårt egna data- och programmeringsteam för att skräddarsy lösningar och analysera potentialer i projekt.

Forskning och Utveckling

Dra nytta av vår erfarenhet

Över åren har vi deltagit i olika FoU-projekt av olika storlekar. Vi kan hjälpa andra organisationer med att sätta upp bra projekt men också konsultera om det vetenskapliga innehållet i utvecklingsprojekt. Våra kunder kontaktar oss när ett projekt behöver människor som tänker utanför boxen.

Analytiska Tjänster

Hemligheten ligger i provtagningen

Ta kontakt med oss oavsett om du behöver analysera prover i vårt eget laboratorium eller skicka till ett externt ackrediterade labb. Korrekt provtagning är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat. Vår erfarenhet av att ta prover och installera laboratorieutrustning och metoder blir verkligen användbara för projekt som kräver analytisk kunskap.