Avfallshantering och Resurser

Från början har ReSource utvecklat koncept kring avfallshantering och användningen av restresurser till nya material eller energikällor. Vi har utvecklat styrkor inom resursingenjörskap och utvecklingen av ekologiska industriområden. Vi täcker de flesta ämnen relaterade till avfallshantering, från insamling till återvinning/återhämtning, inklusive smarta teknologier.

Avfallshantering

Vissa ser avfall, vi ser en utmaning.

Vi erbjuder specialiserad rådgivning inom avfallshantering såsom analys av avfallsströmmar, insamlingssystem, optimering med mera. Allt som är relaterat till avfall låter intressant för oss.

Ekologiska industriområden

Att tillämpa industriell ekologi i den verkliga världen

Vårt tvärvetenskapliga team kan utveckla konceptet för industriell ekologi i ett bestämt område eller till och med en region. Vi kommer också att se till att vi har rätt partners involverade i projektet och samla intressenter mot samma gemensamma mål: en mer hållbar ekonomi och industri.

Hantering av biprodukter

Eftersom avfall också är en resurs

Våra kontakter inom industrin och vårt vetenskapliga tillvägagångssätt är en fördel när vi söker lösningar för era biproduktströmmar. Vi kommer att fokusera på att skapa mervärde för era biprodukter och avfall.

Deponier

We can do so much better!

Under det senaste decenniet har vi aktivt deltagit i deponiverksamhet. Vi fokuserar gärna på dagliga förbättringar tillsammans med våra kunder samtidigt som vi beaktar de långsiktiga utmaningar som deponier står inför.

Våra samlade tjänster för deponier omfattar inte bara rådgivning, utan även övervakning och grundläggande underhåll.

Smart Avfallshantering

Från koncept till drift

Smart Avfallshantering bygger på en kombination av teknologier och förbättrade arbetsprocesser. Det slutgiltiga målet är att skapa mervärde och göra avfallshantering mer hållbar.

Vi har framgångsrikt lyckats föra smarta avfallshanteringsprojekt från koncept till drift.